• Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

Теодора Павлова - Управител на "Интеладвайзърс" ЕООД за Капитал Daily
Подводните камъни при проектите във водния секторНяколко съвета към общините, които ще им помогнат да подготвят и управляват по-успешно инвестициите си, финансирани по оперативна програма "Околна среда"

 

Над 2.5 млрд. лв. са на разположение на българските общини за реализация на проекти във ВиК сектора до края на 2015 г. Ресурсът е впечатляващ по размер и жизнено необходим за сектора. Но усвояването на тези средства не е лесна задача, тъй като проектите са големи и сложни за изпълнение, което винаги крие рискове. В следващите два броя ще дадем няколко конкретни съвета как този процес да доведе до по-ефективни резултати.

Нуждите на ВиК сектора в България реално надвишават неколкократно бюджета по ОП "Околна среда" за текущия програмен период. Преобладаващата част от ВиК мрежите и пречиствателните съоръжения в цялата страна е остаряла, амортизирана или изобщо липсва, а мерките за реконструкция и изграждане на нови закъсняват значително. В същото време едва около 14% са реално усвоените средства – един от най-ниските темпове сред оперативните програми.

Защо имаме слаби резултати?

За експертите в тази област това не е изненада – във водния сектор се реализират едни от най-сложните и мащабни проекти, които изискват значително време и висококвалифициран екип за подготовка и изпълнение. Управлението на проектите в този сектор е новост за българските общини, тъй като в предприсъединителния период те бяха управлявани централизирано по програма ИСПА. Често реализацията им се оказва трудна или непосилна задача, особено за по-малките общини, които традиционно страдат от дефицит на финансиране и кадри. Не са редки и случаите на загубени средства по спечелени, но нереализирани проекти.

Същевременно Законът за водите вменява именно на общините отговорността за подобряване на водната инфраструктура. Тя е свързана не само с гарантиране на нормални и безопасни условия за живот на гражданите и съхранение на околната среда, но и с изискванията на европейското екологично законодателство. На практика страната ни е застрашена от значителни санкции при неизпълнение на изискванията за адекватно отвеждане и пречистване на отпадните води. Затова и успешната реализация на проектите във водния сектор изисква синхронизирани усилия на общините и техните изпълнители, ВиК операторите и Министерството на околната среда и водите като финансиращ орган на програмата (МОСВ), както редица други компетентни органи във ВиК сектора.

Трябва да се отбележи, че на базата на отчетените проблеми МОСВ оказва активна подкрепа на общините, като от 2010 г. провежда регулярни индивидуални консултации и съдействие по всички проекти. Тази подкрепа обаче не може да доведе до оптимални резултати, ако самите общини не предвидят адекватни механизми и мерки за управление.

Предизвикателствата при подготовката на проекта

Защитата на проект по ОПОС е труден и продължителен процес – отнема 6-12 месеца, а понякога и по-дълъг период от време. Това важи особено в случаите на големи проекти - над 50 млн. евро, които подлежат на одобрение и от Европейската комисия. Тук общината трябва да обърне внимание на:

- Екипът за подготовка

Подготовката на проектите е комплексна задача, изпълнявана от мултидисциплинарен екип от инженери, финансисти, юристи, еколози, които задължително трябва да работят в синхрон и с ясна и единна отговорност пред общината. Важно е общината да предвиди период за възлагане на обществена поръчка за техническа помощ, както и да се осигури адекватен вътрешен екип от общински експерти и представители на ВиК оператора, които да предоставят коректни изходни данни за проектиране.

- Период на подготовка

Често общините очакват проектите им да се подготвят в нереалистично кратки срокове, разчитайки така да имат по-големи шансове за финансиране. При този тип проекти обаче ускоряването на подготовката почти винаги е за сметка на качеството на прединвестиционните проучвания и инвестиционните проекти, които са основен фактор за успех. Ето защо периодът за подготовка трябва да е достатъчен за извършване на основните дейности, като в общия случай е необходим поне шестмесечен период на подготовка.

- Предпроектни проучвания и анализи

Трябва да се обърне особено внимание на основните резултати от прединвестиционните проучвания и финансовите анализи – размер на инвестицията, общинско съфинансиране, експлоатационни разходи, цена на ВиК услугите. Проектите във водния сектор нямат таван на финансиране, като за всяка агломерация се извършват прединвестиционни проучвания, които да установят конкретните нужди и необходимите инвестиции, гарантиращи оптимална ефективност и най-добра стойност на вложените средства. Общините често очакват с проекта да се решат всички проблеми на ВиК сектора на населеното място, което води до значителен мащаб на проектите. С нарастването на размера на инвестицията обаче расте и размерът на общинското съфинансиране (което се формира като процент от общия бюджет), растат експлоатационните разходи за изградените съоръжения и съответно цената на ВиК услугите. Ето защо общината съвместно с екипа по подготовка трябва да заложи на оптимално съотношение между обхвата на проекта и ефекта от реализацията му върху общинския бюджет и разходите за ВиК услуги на населението и промишлеността.

- Активно сътрудничество с ВиК оператора

Правилата на ОПОС предвиждат ВиК операторите задължително да се включват в проектите като асоциирани партньори, като това участие не бива да бъде формално, а общините активно да информират и ангажират ВиК оператора в процеса на подготовка. Операторите са най-добре запознати с проблемите и нуждите на ВиК сектора на конкретните населени места и техният принос към проектите гарантира тяхното качество и ефективност.

- Законови процедури в хода на подготовката

Повечето проекти във водния сектор предполагат извършване на дълги законови процедури, които се провеждат в определена последователност, и това допълнително удължава периода на изпълнението им. Те са извън прекия контрол на общината, поради което е много важно екипът на проекта да ги идентифицира навременно, да изработи и следва строг график за тяхното провеждане и координация. Процедурите в общия случай включват придобиване на терени за строителство, учредяване на права на строеж или сервитутни права за линейната инфраструктура, отчуждителни процедури, промяна на предназначението на терените, екологични процедури (преценка за ОВОС, ОВОС и др.), разрешителни и становища от компетентни органи и др.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Новини

Местните общности - ключов играч през новия програмен период

Сряда, 25 Ноември 2015
Местните общности - ключов играч през новия програмен период

Финансирането за тях се увеличава четири пъти - до 683...

ГД ОПОС одобри проекта за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на гр. Чирпан

Понеделник, 03 Август 2015
ГД ОПОС одобри проекта за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на гр. Чирпан

С писмо от 21.07.2015 г. Управляващият орган на Оперативна програма...

Откриха пречиствателната станция за отпадни води на град Мездра

Вторник, 30 Юни 2015
Откриха пречиствателната станция за отпадни води на град Мездра

С официална церемония на 30 юни в гр. Мездра бе...

Защо ни е необходим закон за евросредствата

Сряда, 06 Май 2015
Защо ни е необходим закон за евросредствата

Антония Спасова - "Интеладвайзърс" ЕООД за Капитал Daily Основните проблеми...

ОПОС - какво печелим и какво губим

Сряда, 26 Ноември 2014
ОПОС - какво печелим и какво губим

Теодора Павлова - Управител на "Интеладвайзърс" ЕООД" в предаването Investbook...

Ролята на финансовия инженеринг при европейските проекти

Сряда, 27 Ноември 2013
Ролята на финансовия инженеринг при европейските проекти

Теодора Павлова - Управител на "Ителадвайзърс" ЕООД за Капитал Daily...


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Контакти

 

1517 София, България

ул. "Златовръх" 32

тел.: +3599 (0)2 841 29 77

факс: + 359 (0)2 841 29 84

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Последвайте ни във Фейсбук


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Членство в организации

"Интеладвайзърс" ЕООД

членува в Българска Асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП) и Българска Асоциация по управление на проекти (БАУП)