• Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

Теодора Павлова - Управител на "Интеладвайзърс" ЕООД за Капитал Daily

Какво да правят общините, за да не губят европейски средства – част 2Особености на обществените поръчки и изпълнението на проектите във водния сектор

 

 

В предишния брой ви представихме ключовите моменти при подготовката на проекти във водния сектор, с които се кандидатства за субсидии от оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). В този брой продължаваме темата, като ще представим и другите "подводни камъни" – при избора на изпълнители по проекта и при самото му управление. 

Обществените поръчки, които се провеждат във връзка с изпълнението на проектите по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) обикновено включват избор на изпълнители на строително-ремонтни работи и доставка на оборудване, инженеринг, надзор, управление, одит, публичност и др. Провеждането им е ключов и доста рисков момент за реализацията на повечето проекти. Факт е, че голяма част от наложените досега финансови корекции се дължат именно на нарушения и нередности в процеса на възлагане. Финансовите корекции за проектите във ВиК сектора често са непосилни за общините – могат да достигнат  няколко милиона лева, тъй като се формират като процент от общия размер на проекта. За да избегне този риск общината трябва да обърне внимание на няколко ключови момента:

Документации за обществени поръчки

Документациите продължават да бъдат предизвикателство за по-голямата част от общините, въпреки извършвания от предварителен контрол, наличието на типови документации и натрупаната практика в тази област. Тук особено важно е качеството и обхвата на техническите спецификации, които определят обхвата и ангажиментите на изпълнителите по отделните договори, както и избягването на дискриминационни условия за кандидатите. Същевременно обаче, общините трябва да поставят адекватни изисквания към капацитета и опита на бъдещите изпълнители и да предвидят подходящи механизми за избор на икономически най-изгодна  оферта (съчетание между цена и качествени показатели), за да гарантират успешното последващо изпълнение на договорите.

Провеждане на обществените поръчки

В хода на избор на изпълнители е подходящо да се привличат независими оценители, притежаващи необходимия опит и технически и юридически капацитет за оценка на офертите. Това се отнася особено за по-сложните договори за инженеринг (проектиране и строителство), при които оценката на техническите показатели е от ключово значение за по-нататъшната реализация на проекта.

Навременно приключване на процедурите за обществени поръчки

Провеждането на процедурите за обществени поръчки често отнема твърде дълъг период от време (понякога повече от година), поради липса на капацитет на оценителните комисии и обжалвания от страна на кандидатите. На този етап обаче, забавянето в процеса на търгуване може да е фатално за цялостната реализация на проекта, тъй като периодът на реализация е фиксиран (строителството по всички проекти във водния сектор трябва да приключи до края на 2014 г.) и всяко забавяне в процеса на възлагане води до съкращаване на периода на строителство, със съответните рискове за качеството на изпълнение.

На етапа на изпълнение

Тук тесните места са свързани със следните няколко области:

Финансиране

Най-често срещаният размер на проектите в този сектор е в диапазона  15-50 млн. лв., като съфинансирането е минимум 3%, а понякога и доста  повече, в зависимост от резултатите на финансовия анализ. Несъмнено това са най-големите проекти за повечето общини и инвестициите по тях често са несъизмерими с общинските им бюджети. Ето защо, от ключово значение за реализацията на проектите е общината да има ясна концепция за финансиране на проекта и собствения си принос, основана на график на паричните потоци по отделните договори и ясни източници на финансиране.Често се налага ползването на заемно финансиране не само за собствения принос, но и за оборотни средства (мостово финансиране) по време на изпълнението, за да не се допусне блокиране на проекта поради недостиг на финансиране. Прилагането на схеми за публично-частно партньорство (включително концесионни договори), засега е по-скоро изключение, но те имат своя потенциал и общините трябва да са активни в търсене на алтернативни форми на финансиране, особено в условията на продължаващите бюджетни ограничения.

Контрол на изпълнението на сключените договори

Изключително важно е екипът по управление да следи за коректното изпълнение на договорите и да предприема корективни и санкциониращи мерки в случай на отклонения. Допускането на отклонения и нарушения на етапа на изпълнението е потенциален риск за постигането на резултатите и спазването на крайните срокове, а това би било основание за извършване на финансови корекции.

Реализацията на проект във водния сектор е предизвикателство, което българските общини трябва да управляват със съвременните практики на добро проектно управление и мобилизирането на достатъчен финансов и експертен ресурс. Ключово условие за успех е и успешната и регулярна комуникация между общините, Министерството на околната среда и водите, изпълнителите по договори, ВиК операторите и всички компетентни органи, за да се гарантира подобряването на водната инфраструктура и изпълнението на националните ангажименти в областта на околната среда. Натрупаната практика и уроците от изминалия етап на програмен период 2007-2013 г. са неизбежен и необходим етап от натрупването на капацитет в тази област на всички участници в процеса - администрация, общини и изпълнители, в лицето на проектантите, консултантите и строителите. Този опит със сигурност постепенно ще подобри темповете на усвояемост на ОПОС по този програмен период и ще гарантира по-добър старт на програмата за периода 2014-2020 г.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Новини

Местните общности - ключов играч през новия програмен период

Сряда, 25 Ноември 2015
Местните общности - ключов играч през новия програмен период

Финансирането за тях се увеличава четири пъти - до 683...

ГД ОПОС одобри проекта за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на гр. Чирпан

Понеделник, 03 Август 2015
ГД ОПОС одобри проекта за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на гр. Чирпан

С писмо от 21.07.2015 г. Управляващият орган на Оперативна програма...

Откриха пречиствателната станция за отпадни води на град Мездра

Вторник, 30 Юни 2015
Откриха пречиствателната станция за отпадни води на град Мездра

С официална церемония на 30 юни в гр. Мездра бе...

Защо ни е необходим закон за евросредствата

Сряда, 06 Май 2015
Защо ни е необходим закон за евросредствата

Антония Спасова - "Интеладвайзърс" ЕООД за Капитал Daily Основните проблеми...

ОПОС - какво печелим и какво губим

Сряда, 26 Ноември 2014
ОПОС - какво печелим и какво губим

Теодора Павлова - Управител на "Интеладвайзърс" ЕООД" в предаването Investbook...

Ролята на финансовия инженеринг при европейските проекти

Сряда, 27 Ноември 2013
Ролята на финансовия инженеринг при европейските проекти

Теодора Павлова - Управител на "Ителадвайзърс" ЕООД за Капитал Daily...


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Контакти

 

1517 София, България

ул. "Златовръх" 32

тел.: +3599 (0)2 841 29 77

факс: + 359 (0)2 841 29 84

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Последвайте ни във Фейсбук


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Членство в организации

"Интеладвайзърс" ЕООД

членува в Българска Асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП) и Българска Асоциация по управление на проекти (БАУП)