• Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

1. Проект BG161PO005-1.0.06-0074-C0001

 

Външна техническа помощ за управление на проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”, Финансиран по ДБФП № DIR-51011116-С038

 

Възложител: Община Мездра

Изпълнител: "Интеладвайзърс" ЕООД

 Бюджет на проекта: 19 150 724 BGN


2. Проект: BG161PO005/09/2.10/02/14
Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Ботевград

Възложител:: Община Ботевград

Изпълнител: "Интеладвайзърс" ЕООД

Бюджет на проекта 14 489 450 лв.  


3. Проект DIR-51011119-C002:
Договор № 015/31.01.2012 г. „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на гр. Чирпан”

Възложител: Община Чирпан

Изпълнител: ДЗЗД "Интел-ВАГ", включващо "Интеладвайзърс" ЕООД и "ВАГ" ООД

Бюджет на проекта: 42 150 936 лв.


4. Проект DIR-51011116-54-138
Градска пречиствателна станция за отпадни води - Ботевград

Възложител: Община Ботевград

Изпълнител: "Интеладвайзърс" ЕООД

Бюджет на проекта: 20 441 842 лв.


5. Проект DIR-51011116-55-139
Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград

Възложител: Община Свиленград

Изпълнител: "Интеладвайзърс" ЕООД

Бюджет на проекта: 47 240 589 лв.


6. Проект  DIR-51011116-82-166
Разширение на селищна ВиК мрежа - гр. Хасково

Възложител: Община Хасково

Изпълнител: "Интеладвайзърс" ЕООД

Бюджет на проекта: 39 176 797 лв.


7 .Проект DIR-5/10/1.11/19-20-39/31.01.2011
Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик  в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик

Възложител: Община Балчик

Изпълнител: "Интеладвайзърс" ЕООД

Бюджет на проекта: 18 884 558,48


 
8. Договор І-20/28.01.2009 г.
Техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и модернизация на градска пречиствателна станция за пречистване на отпадни води - Дупница

Възложител: Община Дупница

Изпълнител: ДЗЗД "ХПК-ИНТЕЛ", включващо "Интеладвайзърс" ЕООД и ХПК (Харес Пикел Консулт АД)

Бюджет: 39 022 000 лв.   . 


9. ПРОЕКТ: BG161PO005/08/1.30/01/01
Изграждане на ВиК мрежа и ПСОВ в гр. Болярово 

Възложител: Община Болярово 

Изпълнител: "Интеладвайзърс" ЕООД

Бюджет на проекта: 123 500 лв.   


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Контакти

 

1517 София, България

ул. "Златовръх" 32

тел.: +3599 (0)2 841 29 77

факс: + 359 (0)2 841 29 84

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Последвайте ни във Фейсбук


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Членство в организации

"Интеладвайзърс" ЕООД

членува в Българска Асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП) и Българска Асоциация по управление на проекти (БАУП)