• Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

 1. Проект BG051PO002-1.3.07-0049-C0001

Техническа помощ за разработване и провеждане на политики в Община Антоново, обособена позиция 1 „Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие, включително за секторните политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна. Дейности, свързани с разработване на основния стратегически документ на общинско ниво – Общински план за развитие. Актуализация на стратегически документи, които ще действат през новия планов период.

Възложител: Община Антоново

Изпълнител: ДЗЗД „Антоново 2020”, включващо „Интеладвайзърс” ЕООД и „Географика” ООД

Бюджет на проекта: 70 035 лв.


 2. Проект BG051PO002-1.1.07-0001-C0001
Извършване на функционален анализ на общинска администрация – Угърчин чрез Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация 

 

Възложител: Община Угърчин

Изпълнител: Интеладвайзърс” ЕООД 

Бюджет на проекта: 73 984 лв.


3. Проект BG051PO002-1.3.07-0050-C0001
Техническа помощ за разработване и провеждане на политики в Община Асеновград

 Възложител: Община Асеновград

Изпълнител: ДЗЗД „Партньорство за развитие на Асеновград”, включващо „Интеладвайзърс” ЕООД, „Студио Щрих” ООД и „Прива” ЕООД. 

Бюджет на проекта: 71 588 лв.


4. Проект BG051PO002-1.1.04-0021-C0001

 Изготвяне на функционален анализ и стратегии за организационно развитие на общините Кресна, Сандански и Струмяни

 

Възложител: Община Кресна

Изпълнител: ДЗЗД „ПроАктив Адвайзърс”, включващо „Интеладвайзърс” ЕООД и „ПроАктив Тийм” ЕООД 

Бюджет на проекта: 150 790 лв.


5. Проект BG051PO002-1.1.07-0014-C0001
Провеждане на функционален анализ на общинска администрация - Дряново. Подобряване на организацията на работните процеси в общинска администрация Дряново (Изготвяне на предложения за промени в методологиите, процедурите, вътрешните правила и работните процеси). Разработване и въвеждане на правила за мониторинг и контрол по внедряването и изпълнението на новите правила. Провеждане на съпътстващо обучение за служителите на общинска администрация – Дряново с цел прилагане на новите правила и методологии

 Възложител: Община Дряново

Изпълнител: "Интеладвайзърс” ЕООД 

Бюджет на проекта: 74 570 лв.


6. Проект BG051PO002-3.1.02
Модерни и интегрирани административни услуги в Комисията за защита на потребителите

Възложител: Комисия за защита на потребителите

Изпълнител: Обединение "Експертни решения за администрацията - ЕРА", включващо "Интеладвайзърс" ЕООД и "Бул Про Консултинг" ЕООД

Бюджет на проекта: 600 711 лв.   


7. Проект BG051PO002-3.1.02 "Администрация в услуга"

Възложител: Община Бобов дол

Изпълнител: "Интеладвайзърс" ЕООД

Бюджет на проекта: 682 700 лв.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Контакти

 

1517 София, България

ул. "Златовръх" 32

тел.: +3599 (0)2 841 29 77

факс: + 359 (0)2 841 29 84

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Последвайте ни във Фейсбук


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Членство в организации

"Интеладвайзърс" ЕООД

членува в Българска Асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП) и Българска Асоциация по управление на проекти (БАУП)