• Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

  • Създаваме решения и възможности

С писмо от 21.07.2015 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. одобри проекта за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на гр. Чирпан. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г., процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” по приоритетна ос I: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.”

Подготовката на проекта е реализирана от екипа на ДЗЗД „Интел-ВАГ”, включващ представители на „Интеладвайзърс” ЕООД и „ВАГ” ООД. В рамките на подготовката на проекта бяха извършени следните дейности:

1) Изготвяне на прединвестиционно проучване (ПИП) за ПСОВ и ВиК мрежа;

2) Изготвяне на ПУП на площадката за ПСОВ и Парцеларни планове за съпътстващата линейна инфраструктура до ПСОВ (довеждащ колектор, довеждащ водопровод, довеждащ електропровод, довеждащ път и др.) и извършване на правни услуги по промяна на предназначението на терена за строителство, уреждане на сервитутни права, уреждане на собствеността на ПСОВ, ВиК мрежата, включително отчуждителни процедури;

3) Изготвяне на идеен проект за ПСОВ и съпътстваща инфраструктура (довеждащ колектор, водопровод, път и др.) с вариантни технологични решения за ПСОВ;

4) Изготвяне на план за управление на утайките от бъдещата ПСОВ;

5) Изготвяне на идейни проекти в два варианта за реконструкция и разширение на ВиК мрежа

6) Изготвяне на работни проекти за реконструкция и разширение на ВиК мрежа;

7) Изготвяне на финансов анализ с анализ на риска и чувствителността за бъдещия инвестиционен проект, съгласно Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК, ГД „Регионална политика”, Методиката за изготвяне на анализ на разходите и ползите, Работен документ 4 на ЕК и Методическите указания на Министерство на финансите за изготвяне на инвестиционни проекти, както и всички приложими нормативни указания на ОПОС;

8) Изготвяне на документации за обществени поръчки за:

  • Инженеринг (работно проектиране, строителство с доставка на оборудване и авторски надзор) за ПСОВ и съпътстваща инфраструктура (довеждащ колектор, довеждащ водопровод, път и др.);
  • Строителство (реконструкция и разширение) на ВиК мрежа;
  • Строителен надзор при инженеринг на ПСОВ и съпътстваща инфраструктура и строителство (реконструкция и разширение) на ВиК мрежа;
  • Авторски надзор при строителството на ВиК мрежа.

9) Изготвяне на доклад за изпълнение на първи етап от проекта.

Всички дейности са изпълнени, като доказателство за тяхното качество е одобрението на разработките от страна на УО на ОПОС. Проектът е сред първите одобрени по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19.

Общият бюджет на проекта е приблизително 44 000 000 лв. с вкл. ДДС, включващ подготовка и реализация на инвестиционния проект. Стойността на договора за подготовка на проекта и реализация на посочените по-горе дейности е в размер на 498 229 лв., без вкл. ДДС.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Новини

Местните общности - ключов играч през новия програмен период

Сряда, 25 Ноември 2015
Местните общности - ключов играч през новия програмен период

Финансирането за тях се увеличава четири пъти - до 683...

ГД ОПОС одобри проекта за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на гр. Чирпан

Понеделник, 03 Август 2015
ГД ОПОС одобри проекта за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на гр. Чирпан

С писмо от 21.07.2015 г. Управляващият орган на Оперативна програма...

Откриха пречиствателната станция за отпадни води на град Мездра

Вторник, 30 Юни 2015
Откриха пречиствателната станция за отпадни води на град Мездра

С официална церемония на 30 юни в гр. Мездра бе...

Защо ни е необходим закон за евросредствата

Сряда, 06 Май 2015
Защо ни е необходим закон за евросредствата

Антония Спасова - "Интеладвайзърс" ЕООД за Капитал Daily Основните проблеми...

ОПОС - какво печелим и какво губим

Сряда, 26 Ноември 2014
ОПОС - какво печелим и какво губим

Теодора Павлова - Управител на "Интеладвайзърс" ЕООД" в предаването Investbook...

Ролята на финансовия инженеринг при европейските проекти

Сряда, 27 Ноември 2013
Ролята на финансовия инженеринг при европейските проекти

Теодора Павлова - Управител на "Ителадвайзърс" ЕООД за Капитал Daily...


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Контакти

 

1517 София, България

ул. "Златовръх" 32

тел.: +3599 (0)2 841 29 77

факс: + 359 (0)2 841 29 84

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Последвайте ни във Фейсбук


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/inteladv/public_html/bg/templates/dd_businessv2_44/html/modules.php on line 39

Членство в организации

"Интеладвайзърс" ЕООД

членува в Българска Асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП) и Българска Асоциация по управление на проекти (БАУП)